Menu

Unicorn Picture

Aj keď je to stále trochu nepochopiteľne tabuizovaná téma, sme presvedčení, že ide o bežnú súčasť života väčšiny ľudí a nie je na tom nič zlé. Treba o tom nielen hovoriť, ale možno aj zbúrať nejaké dogmy ohľadom ľudí, ktorí sa v pornopriemysle angažujú.

mya-project-photo
mya-project-filming

Ukážka z projektu MYA

Verify your age to CONTINUE